Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Lập kế hoạch QLDA với Open Workbench

Công việc quản lý dự án luôn làm đau đầu bất kỳ một trưởng nhóm hay giám đốc điều hành của một tổ chức. Open Workbench có thể là công cụ mà bạn đang tìm kiếm để lên kế hoạch thực thi hoàn chỉnh. Hoàn toàn miễn phí nhưng các chức năng lại có thể sánh ngang với các sản phẩm thương mại